TypeDokumentiKonkursna dokumentacija

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Бетонирање и насипање улица 09:57 09/20/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Изградња тротоара дуж Улице Петријевске 13:34 10/19/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Изградња тротоара у Улици Петријевски поток 14:26 10/14/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Изградња јавне расвете на делу Улице Црвене Армије 13:34 10/19/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Монтажа и демонтажа декоративне и манифестационе јавне расвете 14:21 11/03/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ НАДВОЖЊАКА У УЛИЦИ НОСИЛАЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1 1 11:16 09/14/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Ојачавање коловозне конструкције Карађорђеве улице 13:59 10/05/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Ојачавање коловозне конструкције дела Улице Шумадијске и Револуције (од улице Шапајеве до улице Вучачке) 13:59 10/05/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016 ГОДИНИ 13:58 09/12/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Реконструкција Излетничке улице у Смедереву прва фаза 12:31 10/11/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Реконструкција Улице Живорада Атанацковића 14:21 11/03/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Реконструкција Улице Краљевића Марка 14:26 10/14/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Реконструкција Улице Милана Кршљанина са припадајућим улицама 14:21 11/03/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Реконструкција дела улице Димитрија Туцовића у Смедереву прва фаза 11:27 09/19/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Реконструкција дела улице Димитрија Туцовића у Смедереву прва фаза 1 13:02 10/12/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Реконструкција улица Револуције друга фаза 09:28 10/26/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Санација Улице Космајских партизана 14:00 10/05/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Санација тротоара градских магистрала 12:31 10/11/2016

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Санација улице Пушкинове 12:21 10/04/2016

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОЈАЧАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ШУМАДИЈСКЕ И РЕВ 14:00 10/05/2016

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОЈАЧАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ 14:00 10/05/2016

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ САНАЦИЈА УЛИЦЕ КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА 14:00 10/05/2016