TypeDokumentiOglasiSize

pdf
ДОКУМЕНТАЦИЈА Бетонирање и насипање улица 09:56 09/20/2016350.9k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Изградња тротоара дуж Улице Петријевске 13:32 10/19/201666.8k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Изградња тротоара у Улици Петријевски поток 14:25 10/14/201666.6k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Изградња јавне расвете на Робној пијаци на Царини 13:32 10/19/201665.7k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Монтажа и демонтажа декоративне и манифестационе јавне расвете 14:20 11/03/201662.8k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Одржавање надвожњака у Улици Носилаца Албанске споменице 10:12 06/01/201665.4k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Одржавање надвожњака у Улици Носилаца Албанске споменице 1 09:36 09/14/201665.2k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Постављање саобр сигн и опреме у циљу подизања безб саобр на јавним путевима 10:12 06/01/201664.5k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016 ГОДИНИ 13:57 09/12/201667.3k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У СМЕДЕРЕВУ ПРВА ФАЗА 11:27 09/19/201665.4k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У СМЕДЕРЕВУ ПРВА ФАЗА 1 13:02 10/12/201665.5k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ИЗЛЕТНИЧКЕ УЛИЦЕ У СМЕДЕРЕВУ ПРВА ФАЗА 12:31 10/11/201665.2k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ РЕВОЛУЦИЈЕ ДРУГА ФАЗА 12:22 10/04/201665.5k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ РЕВОЛУЦИЈЕ ДРУГА ФАЗА 1 09:28 10/26/201665.5k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Реконструкција Улице Живорада Атанацковића 14:27 10/14/201667.5k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Реконструкција Улице Живорада Атанацковића 1 14:20 11/03/201667.6k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Реконструкција Улице Краљевића Марка 14:25 10/14/201666.9k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Реконструкција Улице Милкана Кршљанина са припадајућим улиц 14:20 11/03/201667.3k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 14:42 06/07/201670.2k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ САНАЦИЈА ТРОТОАРА ГРАДСКИХ МАГИСТРАЛА 12:31 10/11/201665.8k

pdf
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ САНАЦИЈА УЛИЦЕ ПУШКИНОВЕ 12:24 10/04/201665.9k

pdf
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 11:19 06/28/2016137.4k

pdf
Појашњење у вези са припремањем понуде Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 3 15:55 06/27/201699.2k

pdf
Појашњење у вези са припремањем понуде Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 4 15:56 06/27/2016196k

pdf
о додели уговора 8-1-6-2016 Одржавање надвожњака у Улици Носилаца Албанске споменице 12:18 10/18/201694.9k

pdf
о додели уговора 8-1-6-2016 Одржавање надвожњака у Улици Носилаца Албанске споменице Copy 12:19 10/18/201694.9k

pdf
о додели уговора 8-1-6-2016 Одржавање надвожњака у Улици Носилаца Албанске споменице Copy Copy 12:19 10/18/201694.9k

pdf
о додели уговора 9-1-2016 Ургентно одржавање јавних путева по потребама 15:39 06/03/201694.3k

pdf
о додели уговора 9-5-2016 Постављање саобр сигн и опреме у циљу подизања безб саобр 11:37 07/05/201695.1k

pdf
о додели уговора 11-2016 Постављање заштитних ограда и стубића на јавним путевима у циљу подизања безбедности саобраћаја 14:42 06/07/2016103k

pdf
о додели уговора 13-6-2016 Реконструкција Излетничке улице у Смедереву прва фаза 10:34 10/21/201693.2k

pdf
о додели уговора 14-6-2016 Изградња тротоара дуж Улице Петријевске 11:52 11/01/201692.4k

pdf
о додели уговора 15-1-2016 Реконструкција дела улице Димитрија Туцовића у Смедереву прва фаза 10:35 10/21/201697.3k

pdf
о додели уговора 16-1-2016 Реконструкција Улице Револуције у Смедереву друга фаза 1 11:58 11/09/201692.8k

pdf
о додели уговора 17-2016 Изградња и уређење паркинг простора 15:39 06/03/201692.8k

pdf
о додели уговора 18-2016 Монтажа и демонтажа декоративне и манифестационе расвете 14:42 11/15/201690.3k

pdf
о додели уговора 27-2016 Бетонирање и насипање улица 13:06 09/30/201696.8k

pdf
о додели уговора 28-1-2016 Реконструкција Улице Живорада Атанацковића 14:42 11/15/201694.6k

pdf
о додели уговора 29-2016 Реконструкција Улице Краљевића Марка 13:57 10/26/201693.5k

pdf
о додели уговора 30-2016 Реконструкција Улице Милана Кршљанина са припадајућим бочним улицама 14:42 11/15/201692.8k

pdf
о додели уговора 31-2016 Изградња тротоара у Улици Петријевски поток 13:57 10/26/201697.7k

pdf
о додели уговора 32-2016 Санација Улице Космајских партизана 12:19 10/18/201693.7k

pdf
о додели уговора 33-2016 Санација Улице Пушкинове 12:19 10/18/201691.2k

pdf
о додели уговора 34-2016 Ојачавање коловозне конструкције Карађорђеве улице 12:19 10/18/201699.5k

pdf
о додели уговора 34-2016 Ојачавање коловозне конструкције Карађорђеве улице Copy 12:19 10/18/201699.5k

pdf
о додели уговора 35-2016 Ојачавање коловозне конструкције дела Улице Шумадијске и Револуције 12:19 10/18/2016100.9k

pdf
о додели уговора 35-2016 Ојачавање коловозне конструкције дела Улице Шумадијске и Револуције Copy 12:19 10/18/2016100.9k

pdf
о додели уговора 36-2016 Санација тротоара градских магистрала 10:35 10/21/201691.9k

pdf
о закљученом уговору 8-1-6-2016 Одржавање надвожњака у Улици Носилаца Албанске споменице 14:06 11/02/201698.4k

pdf
о закљученом уговору 9-1-2016 Ургентно одржавање јавних путева по потребама 09:52 06/20/201696k

pdf
о закљученом уговору 9-5-2016-2016 Постављање саобр сигнализације и опреме у циљу подизања безб саобр 08:20 07/21/201696.1k

pdf
о закљученом уговору 11-2016 Постављање заштитних ограда и стубића 09:52 06/20/201696.7k

pdf
о закљученом уговору 17-2016 Изградња и уређење паркинг простора 09:52 06/20/201697.7k

pdf
о закљученом уговору 34-2016 Ојачавање коловозне конструкције Карађорђеве улице 14:06 11/02/201699.1k

pdf
о закљученом уговору 35-2016 Ојачавање коловозне конструкције дела улице Шумадијске и Револуције 14:06 11/02/201698.7k

pdf
о обустави поступка јавне набавке 7-8-2016 Редовно одржавање локалних путева у зимском периоду за 2016 годину 11:52 11/01/201690.5k

pdf
о обустави поступка јавне набавке 8-6-2016 Одржавање надвожњака у Улици Носилаца албанске споменице 11:37 07/05/201681.3k

pdf
о обустави поступка јавне набавке 17-3-2016 Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 08:23 06/29/201683.3k

pdf
о обустави поступка јавне набавке 28-2016 Реконструкција Улице Живорада Атанацковића 13:57 10/26/201691k

pdf
о обустави поступка јавне набавке 37-2016 Изградња јавне расвете на делу Улице Црвене Армије 10:35 10/21/201682.9k

pdf
о обустави поступка јавне набавке ЈН 17-3-2016 Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 08:17 07/21/2016100.7k

pdf
о обустави поступка јавне набавкеЈНМВ 15-2016 Реконструкција дела улице Димитрија Туцовића у Смедереву прва фаза 13:06 09/30/201682.2k

pdf
у вези са припремањем понуде Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 08:14 06/20/2016108.7k

pdf
у вези са припремањем понуде Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 2 08:14 06/29/2016158.2k

pdf
у вези са припремањем понуде Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете 5 11:19 06/28/2016119.2k