Delatnost sektora za urbanizam

•    priprema elemente Programa rada Direkcije i prati njegovu realizaciju
•    obavlja stručne poslove prostornog i urbanističkog planiranja i uređenja prostora u skladu sa Zakonom,
•    priprema, izrađuje i prati sprovođenje prostornog i urbanističkih planova i projekata,
•    izrađuje plansko urbanističku dokumentaciju i na taj način planira, usmerava, kontroliše, analizira i usaglašava aktivnosti u prostoru opštine Smederevo u skladu sa Zakonom,
•    ustanovljava i vodi informacionu osnovu o prostoru i njegovom uređenju na celoj teritoriji opštine Smederevo,
•    obavlja poverene poslove vezane za utvrđivanje i kontrolu ispunjenosti urbanističko tehničkih uslova,
•    priprema programe izrade urbanističke dokumentacije i učestvuje u pripremi drugih programa, planova i projekata za građenje objekata i uređenje prostora,
•    inicira i implementira razvojne projekcije u prostorno i urbanističko planiranje
•    inicira i priprema projektne zadatke za izradu studija od značaja za dugoročno sagledavanje pravaca razvoja komunalne infrastrukture i njenog prostornog određenja
Rukovodilac sektora je Vladislava Živanović-Ristović – diplomirani arhitekta